117 tisíc osob, které můžete oslovit

Admass Direct Marketing, je agentura, která nabízí produkt e-mailing.cz. Na ten se blíže podíváme v tomto rozhovoru. Ředitele Jaroslava Švarce jsme se nejdřívezeptali, jaké služby Admass celkově poskytuje. 

JAROSLAV ŠVARC: Nabízíme full service direct marketingu od klasického direct mailu přes telemarketing, spotřebitelské soutěže a jejich zázemí až po e-mail marketing. V případě soutěží se spíše než na příjem SMS zaměřujeme na zpracování a rozesílání výher. DIREKT: E-mailing patří mezi zajímavé komunikační kanály, je levný, ale na druhou stranu se s ním musí umět zacházet. Jak s ním pracujete? JAROSLAV ŠVARC: Naší výhodou je, že jsme s tzv. opt-in systémem, který vyžaduje předchozí souhlas adresáta, pracovali již od počátku v roce 2001, takže začátek platnosti zákona v roce 2003, který souhlas vyžadoval, pro nás neznamenal žádný roblém. Naše databáze vykazuje trvale rostoucí tendenci, jde asi o 117 tisíc uživatelů, kteří jsou v ní zaregistrováni. Jde o lidi, kteří souhlasí s komunikací, a jejich adresy je možné použít pro komerční komunikaci třetí strany. DIREKT: Jak v komunikaci motivujete lidi, aby dali souhlas se zasíláním komerčních informací? JAROSLAV ŠVARC: Tato komunikace má několik úrovní – nejjednodušší a nejpřímější motivací jsou peníze, lidé jsou odměňováni za příjem reklamních e-mailů. Peníze pak mohou uživatelé použít například k odesílání SMS, her, log a vyzvánění na mobil. Jde řádově o desítky haléřů za přijatý e-mail a adresát dostává několik desítek e-mailů měsíčně. Výše odměny se přitom odvozuje i od množství informací, které o sobě adresát poskytne. Jiná je v případě, kdy známe jen e-mailovou adresu, a jiná v případě poskytnutí většího množství dat, aby se na adresáta dala reklama lépe cílit. DIREKT: Jaké jsou to informace? JAROSLAV ŠVARC: V první úrovni je to jméno, příjmení, telefon, pohlaví, lokalita, děti v domácnosti, nákupy přes internet, byt/dům, vlastnictví auta. Dále může jít o povolání, což umožňuje i B2B cílení, a pak jde o zájmy konkrétních lidí – cestování, auta, elektro... Z těchto těchto informací pak odvozujeme cílové skupiny a nabízíme je klientům, nejefektivnější je ale oslovení všech adresátů, nicméně fi rmy tento systém využívají i při cílení. DIREKT: Jaké typy klientů služeb vašeho e-mailingu využívají? JAROSLAV ŠVARC: Jde třeba o internetové obchody, personální agentury, fi nanční služby, soukromé školy, cestovní agentury. Tyto fi rmy využívají celé databáze, máme ale například i klienty jako pražskou restauraci, solárium nebo liposukce, kteří potřebují oslovit jen oblast hlavního města a to je případ cílené komunikace. Za dobu našeho fungování jsme již skutečně realizovali e-mailing pro tisíce klientů a rozeslali miliony e-mailů. DIREKT: Jaké jsou konkrétní výsledky? JAROSLAV ŠVARC: Klient nám většinou nesdělí, jaký efekt akce přinesla, i pro něj je totiž obtížné zjistit, z jakých zdrojů zájemci o jeho službu přicházejí. Dají se snadno analyzovat prokliky, ani to ale neznamená, že zákazník nakoupil. Pro mě je měřítkem úspěšnosti to, že se k nám klienti opakovaně a dlouhodobě vracejí. A to je pro nás to nejdůležitější měřítko. Množství prokliků z e-mailů se pohybuje od deseti do pětadvaceti procent, to je obrovské číslo, nicméně to lze zpochybnit, že lidé jsou v našem případě motivováni penězi. Motivace k registraci je však jedna věc, reakce na posílané nabídky druhá. Je na nás a na klientovi, jak zajímavou a neodmítnutelnou nabídku dokážeme sestavit. DIREKT: Obsah a forma e-mailu je věcí klienta nebo se na něm podílíte? Jaroslav Švarc: Jde o klasickou reklamní službu a klient si u nás může zadat i tuto část komunikace, nicméně osmdesát procent klientů přichází se svými e-maily, které již komunikují v jiných kampaních na dalších serverech. E-mail může být v textové formě nebo v podobě html, forma není nijak omezena. Podle našich zkušeností se to vždy váže na aktuální náladu na trhu, takže je tu období, kdy je v každém druhém e-mailu Youtube prezentace, pak se objevují virální aktivity a přidávají se odkazy na videa, v poslední době byl zase takovou módou Facebook. Platí ale, že čím jednodušší e-mail je, tím je účinnější. Velmi důležitý je ale také předmět e-mailu, který mnohdy rozhoduje o úspěšnosti celé kampaně. Měl by prezentovat hlavní výhodu pro klienta, může ale být formulován i záhadně... DIREKT: Jaká je cena vašeho produktu? JAROSLAV ŠVARC: Celý balík je určen především pro B2C, ideální je situace, kdy je nabízený produkt určen pro mladší cílovou skupinu odpovídající internetovému složení skupiny. Cena za celý balík adres je deset tisíc korun, lze oslovovat i cíleně a pak je cena 11 haléřů za e-mail plus paušál za vlastní odeslání. Zřejmě nejlepší je mít dobrý produkt, který může být určen pro celou skupinu B2C adresátů, to vyjde nejefektivněji a to také nejvíce vyhovuje i nám a našim členům. DIREKT: V současnosti nabízíte i akci na zkoušku? JAROSLAV ŠVARC: Pod určitým kódem si může klient odeslat pět tisíc mailů se svou prezentací, dostane pak k tomu statistiky, které pro něj vygenerujeme my a v rámci takové zkoušky lze i cílit. Klient se tak seznámí s touto formou inzerce, a to je pro nás velmi důležité.

Jakub Oth, David Daniel, idirekt.cz

Celý balík je určen především pro B2C, ideální je situace, kdy je nabízený produkt určen pro mladší cílovou skupinu odpovídající internetovému složení skupiny. Cena za celý balík adres je deset tisíc korun.